14.1.2020 देहुरोड कात्रस रोड वर पुनावळे भुयारी मार्गाने हिंजवडी आयटी पार्क जाणाऱ्या मार्गावर सातत्याने ट्रॅफीक जाम समस्या बाबत आज आयुक्त,राष्ट्रीय महामार्गाचे आधिकारी