14.01.2018 बालेवाडी श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे राष्ट्रीय फ्लोअर बॉल स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभ प्रसंगी