14.07.2019 पिंपरी चिंचवड येथील शिवसेना विभागीय कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी