14.04.2019 थेरगाव येथील पार्क स्ट्रीट सोसायटी मधील नागरिकाशी संवाद साधला