13.10.2019 खालपुर तालुक्यांतील जाबवली भागातील विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी प्रवेश