13.10.2018 बोपखल येथे शितळादेवी भजनी मंडळ व साई प्रतिष्ठान यांच्या कार्यंक्रम प्रसंगी खासदार