13.10.2018 नवरात्र उत्सवानिमित्त बोपखल येथे आरती प्रसंगी