13.10.2018 खंडाळा, पाटीलदार भवन प्राधिकरण ,रामनगर, संभाजीनगर या ठिकाणी नवरात्र उत्सवानिमित्त