13.10.2017 पनवेलवडघर येथे शिवसेना कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी