13.01.2018 मा.राष्ट्रपती मा.प्रतिभाताई पाटील यांची पुणे येथे आज त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली या प्रसंगी