13.09.2018 खालापुर चाैक येथे सोलर लाईट चे उद्घघाटन