13.08.2021 धाडीवाल व विनोदे परिवाराने वाकड विनोदे वस्ती येथे सुरू केलेल्या डी व्ही मार्ट या शॅाप मॅालचे उद्घाटन माझ्या हस्ते झाले या प्रसंगी