13.01.2021 पाच पॅरामीटर असलेले मॉनिटर त्यांनी खासदार श्रीरंग अप्पा बारणे सोशल फाउंडेशनकडे दिले