13.01.2019 क्षेत्र देहू माळीनगर येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून बांधण्यात येणा-या सभामंडपाच्या भूमिपूजन प्र