12.6.2018 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या प्रयत्नातून आकुर्डी रेल्वे स्टेशन येथे टिकटघर चालू करण्यात आले त्यांच्या उद्घाटन प्रसंगी