12.05.2018 उरण विधानसभा मतदार संघातील खालापूर तालुक्यातील कार्यकर्ता आढावा बैठकी मध्ये