12.10.2017 पिंपरी रेल्वे स्टेशनवर थायसन क्रुप लि कंपनीच्या CSR अॅक्टीव्हीटीच्या माध्यमातून प्रवाशाच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेल्या स्वच्छता गृह व रेल्वे स्टेशन सुशोभीकरण