12.10.2017 चिंचवड रेल्वे स्टेशनवर स्थानिक खासदार निधीतून प्रवाशाच्या सोयीसाठी करण्यात आलेल्या आसन व्यवस्थेच्या उद्घाटन प्रसंगी