12.09.2018 सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या वतीने लोणावळा येथील करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या भूमिपूजन प्रसंगी