11.8.2020 महाराष्ट्र शासनाच्या विद्युत मंडळ वितरण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणावर वाढीव विज बिले लाॅकडाऊन काळात मीटर ग्राहकांना देण्यात आली आहे ती कमी करून मीटर रीडिंग प्रमाणे