11.12.2021 खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांनी पुणे जिल्हा नियोजन समितीतून मावळ तालुक्यांतील चांदखेड,आढले बु,आोवळे या गावांच्या रस्त्यांच्या कामासाठी आणलेल्या निधितील रस्त्याच्या क