11.12.2017 पवना नदीतील जलपर्णी काढणे बाबत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर