11.11.2018 खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या प्रयत्नातून सुरू झालेल्या नेरूळ-उरण रेल्वे मार्गाच्या उद्घाटन प्रसंगी