11.11.2017 अखिल भारतीय वारकरी संघ, पवन मावळ बेबेडओहोळ येथे भव्य वारकरी मेळावा प्रसंगी