11.10.2019 पिंपरी विधानसभा मतदार संघातील कष्टकरी कामगारांच्या बैठकी मध्ये मार्गदर्शन करतांना