11.04.2019 चारात प्रभाग क्रमांक १७ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकी मध्ये मार्गदर्शन करताना पिंपरी चिंचवड भाजपा शहराअध्यक्ष आमदार