10.04.2018 कराळेवाडी ता.कर्जत येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून बांधण्यात आलेल्या सभा मंडपाच्या उद्घाटन प्रसंगी