10.04.2018 नितलज ,चिखले ता .पनवेल येथील शे.का.पच्या कार्यकर्यांनी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या उपस्थित शिवसेना पक्ष प्रवेश केला