10.12.2017 कर्जत तालुका ग्रुप ग्रामपंचायत नांदगाव (गोरेवाडी ) येथील कार्यकर्त यांनी खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे