10.10.2017 दिल्ली येथे संरक्षण विभागाच्या स्थायी समितीच्या बैठकी