10.06.2021 सिंबोयोसिस इन्टरनॅशनल युनिवर्सिटी लवळे या संस्थेने भेट देण्याचे निमंत्रण दिले होते आज मी या विद्यापीठास भेट दिली संस्थेने उभारलेल्या रूग्णालय व मेडिकल कॅालेजची पहाणी क