10.02.2018 थेरगाव येथे वात्सल्य हॉस्पिटलच्या शुभारंभ प्रसंगी