1.7.2018वडगाव मावळ येथे पोटोबा देवस्थानयांच्या वतीने आयोजित वारकरी सन्मान सोहळा प्रसंगी