01.05.2018 गोडुंब्रे ता. मावळ येथे खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे यांच्या स्थानिक खासदार निधीतून उभारण्यात आलेल्या स्मशानभुमी निवारा शेडच्या उद्घाटन प्रसंगी