1.11.2020 मावळ तालुक्यांतील माळेगांव ब्रृदूक येथे खासदार विकास निधितून बांधलेल्या समाज मंदीराचे उद्घाटन केले तसेच या भागातील ग्रामस्थांन बरोबर संवाद