09 Oct 2014 राहुल कलाटे यांची सांगवीतील भव्य प्रचार सभा