09.10.2018 छत्रपती श्री शिवशंभू स्मारक समिती व लोकनेते स्व.गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान मावळ आयोजित एक ऐतिहासिक महानाट्य जाणता राजा देणगी प्रवेशिका अनावरण सोहळा