09.07.2021 व खासदार डॉ. भारती पवार यांची केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री पदी निवड झाल्याबद्दल