07.10.2021 श्री अग्रसेनजी महाराज जयंती निमित्त श्री अग्रसेन ट्रस्ट चिंचवड प्राधिकरण यांच्या वतीने आयोजित रक्तदान शिबीरास भेट दिली