07.04.2019 तळेगाव येथे श्री डोळसनाथ महाराज उत्सव समितीच्या वतीने आयोजित आखाड्याला