06.12.2019 मा.उध्वजी ठाकरे साहेब महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर प्रथमच पुणे शहरात आले पुणे विमानतळावर स्वागत करतांना खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे