06.09.2018 शिवसेनेच्यावतीने लोणावळा रेल्वे स्टेशन या ठिकाणी सॅनेटरी नॅपकिन मशीन बसविण्यात आल्या त्याच्या उद्घाटन प्रसंगी