06.06.2021 दिवंगत महापौर कै.भिकू वाघेरे पाटील स्मृतीदिना निमित्त डॅा.विनायक पाटील व डॅा.रोहन काटे यांना पिंपरी-चिंचवड समाजभूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले या प्रसंगी