06.03.2019 #कर्जत तालुक्यातील दिव्यांग बांधवाना #खासदार श्रीरंग आप्पा बारणे याच्या प्रयत्नातुन साहित्य वाटप करण्यात आले