05.10.2021 नगरविकास व सार्वजनिक बाधंकाम मंत्री मा.ना.श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांनी कर्जत नगरपरिषद व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी MMRDA च्या माध्यमातून ३२ कोटी ५७ लाख रुपयाचा निधी त