05.10.2019 सकाळ सहमुहाच्या वतीने आयोजित गृहमूहर्त या वास्तू प्रदर्शन उद्घाटन प्रसंगी