05.07.2019 केंद्रीय पर्यटन मंत्री मा. प्रल्हाद पटेल यांच्याकडे कार्ला एकवीरा देवी गडाच्या पायऱ्या दूरूस्ती कठाडे बांधण्याची मागणी करतांना.