05.06.2021 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आकुर्डी येथील ह.भ.प.प्रभाकर कुटे रूग्णालयाच्या लोकार्पण सोहळ्या