05.04.2019 मावळ विधानसभा मतदार संघातील खंडाळा ,लोणावळा ,वरसोली ,वाकसाई देवघर दौ-या प्रसंगी