04.11.2019 प्रा.रामकृष्ण मोरे स्मृती व्याख्यामाला देहू येथे